Deze website is eigendom van Datasoft Services bvba.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel

Datasoft Services bvba
Berlaarsestraat 31 bus 4
2500 Lier
Telefoon: +32 15 33 12 80
Email: info@datasoftservices.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0464.659.593

Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de website, de websites van waaruit u naar de website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina’s die u op de website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals;

• een vraag stellen via het contactformulier
• solliciteren voor een vacature

worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn doorgaans beperkt tot de volgende;

• naam
• e-mailadres
• Telefoonnummer
• CV

Dergelijke gegevens worden gebruikt:

• om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;
• om uw sollicitatie te kunnen behandelen

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot Datasoft Services bvba op de hierna vermelde contactgegevens.

Datasoft Services bvba
Berlaarsestraat 31 bus 4
2500 Lier
Telefoon: +32 15 33 12 80
Email: info@datasoftservices.be